Oktober 2023: Senta heeft een steen!

Senta heeft een steen!

 

Senta, een Britse korthaar dame van 9 jaar oud, kwam bij ons op de praktijk omdat ze moeite had met plassen. Ze had duidelijk een verhoogde aandrang, maar telkens kwamen er maar een paar druppels urine uit. Op de praktijk bleek dat haar blaas erg vol was. Om erachter te komen wat er aan de hand was, besloten we röntgenfoto’s te maken. Op de röntgenfoto’s was te zien dat er steentjes in haar blaas zaten! Waarschijnlijk is er een kleiner steentje vastgelopen in haar plasbuis, waardoor ze niet meer goed kon plassen en dus verstopt zat.

Om ervoor te zorgen dat ze haar urine weer kwijt kon, is er een katheter in haar plasbuis geplaatst. In eerste instantie is Senta met de katheter en natuurlijk een pijnstiller/ontstekingsremmer naar huis gegaan. Later in de week stond namelijk een operatie op de planning om de blaassteen te verwijderen. Voorafgaand aan de operatie hebben we de röntgenfoto’s herhaald, hierop was te zien dat er nog één grote steen in de blaas aanwezig was. Via een snede in de blaas is de blaassteen verwijderd en hierna is opnieuw een foto gemaakt om te kijken of er echt geen stenen zijn achtergebleven . Gelukkig was er geen blaassteen meer te zien!

Blaasstenen bij de kat

Er zijn meerdere soorten blaasstenen die kunnen ontstaan bij de kat. De twee meest voorkomende zijn struviet en calciumoxalaat. De exacte reden waarom katten blaasgruis of -stenen vormen, is niet bekend. Wel weten we dat voeding, stress en individuele gevoeligheid een rol spelen.

• Struviet wordt gevormd in een basisch milieu, dit is urine met een hogere pH. Struvietgruis en -stenen kunnen worden opgelost door een dieet te geven dat de urine verzuurd en arm is aan magnesium, ammonium en fosfaat (dit zijn de bouwstoffen voor struviet). Gruis kan hier goed mee worden opgelost, echter bij grotere stenen duurt het vaak erg lang voordat deze zijn opgelost. We adviseren dan ook om deze chirurgisch te verwijderen.

• Calciumoxalaat wordt gevormd in een zuur milieu, dus urine met een lagere pH. Deze stenen kunnen niet worden opgelost door een aangepast dieet en moeten altijd chirurgisch verwijderd worden. Na de operatie kan er wel voeding gegeven worden wat kan voorkomen dat er nieuwe stenen gevormd worden.

In het geval van Senta ging het om een struvietsteen. Om te voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw blaasstenen vormt, krijgt ze nu een speciaal dieetvoer. Een dieetvoer wat hiervoor geschikt is, is bijvoorbeeld de Nutricure Urineweg/Blaas.

© Copyright Online Marketing Bureau iClicks 2024 | Privacyregelement | Cookie settings Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap