Inwendige ziekten

De interne geneeskunde gaat over bijna alle organen van het lichaam. Denk aan leveraandoeningen of problemen met de luchtwegen of het hart. Binnen onze praktijk zijn er verschillende mogelijkheden om zulke problemen te onderzoeken en te behandelen. Uiteraard wordt begonnen met een lichamelijk onderzoek en een anamnese, daarna kunnen specifieke orgaansystemen verder onderzocht worden.

Er staat ons verschillende apparatuur ter beschikking om dit onderzoek verder uit te voeren. Er is uitgebreide bloedapparatuur op de praktijk waarmee zowel klinisch-chemisch alsook hematologisch bloedonderzoek gedaan kan worden. Ook microscopisch onderzoek van bijvoorbeeld mestmonsters, huidafkrabsels of bloeduitstrijkjes kan in huis worden uitgevoerd.

Voor het onderzoek van de luchtwegen beschikken we over een mobiele bronchoscoop waarmee op locatie een scopie uitgevoerd kan worden. De bronchoscoop bestaat uit een cameraatje op een slang waarmee in de neusholte, de keel en de luchtpijp gekeken kan worden. Vooral bij paarden met hoesten of kortademigheid levert dit vaak veel zinvolle informatie op. Ook een broncho-alveolaire lavage oftewel BAL kan aan huis worden uitgevoerd. Hierbij wordt een lange katheter in de longen ingebracht waarna een hoeveelheid steriele fysiologische oplossing in en uit de longen gespoeld wordt. In dit monster kunnen de celtypes en hun verhoudingen onder de microscoop  worden bekeken aan de hand waarvan een definitieve diagnose gesteld kan worden.

© Copyright Online Marketing Bureau iClicks 2024 | Privacyregelement | Cookie settings Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap