Vogel

Een vogel als huisdier

Heeft u een vogel als huisdier of bent u van plan er één aan te schaffen? Hartstikke leuk! Er bestaan duizenden soorten vogels, elk met unieke eigenschappen, huisvestingseisen, voedingspatronen en karakters. Vogels kunnen binnen en buiten gehouden worden, ze kunnen  gebruikt worden in de sport of gewoon als gezelschapsdier. Omdat er zo veel verschillende soorten vogels zijn – en verschillende soorten vogeleigenaren – is het bijna onmogelijk om gerichte adviezen te geven voor elke soort.

Over het algemeen geldt echter: lees uzelf goed in, alvorens u aan vogels van welke soort dan ook begint. Zoals gezegd, hebben ze allemaal wat anders nodig. Vogels, gehouden als gezelschapsdier, kunnen grofweg in de volgende groepen worden verdeeld:

–          Papegaaien (o.a. grijze roodstaart, valkparkiet)

–          Zangvogels (o.a. kanaries, vinkjes)

–          Watervogels (o.a. eenden, ganzen)

–          Hoendervogels (o.a. kippen, pauwen)

–          Duiven

Er zijn er nog veel meer, waaronder roofvogels, maar deze worden over het algemeen minder gehouden.

Huisvesting en verzorging

Huisvesting en verzorging zijn sterk afhankelijk van de diersoort. De meeste vogels worden gehouden in een kooi of volière, individueel of in een groep. Sommige worden binnengehouden, andere buiten. Zoals bij elke diersoort hebben vogels dagelijks vers voer en vers drinkwater nodig. Ze moeten onderdak hebben, ze  moeten kunnen schuilen voor slecht weer of soortgenoten en voldoende ruimte hebben.

Heeft u vragen over de huisvesting of verzorging van uw vogel(s), neem dan contact met ons op, of vraag een ervaren dierhouder.

Voeding

Voeding is eveneens afhankelijk van de soort. De meeste soorten krijgen dagelijks een portie van een mix van zaden of een monocomponente voeding (voedsel in één vorm, waarin alles zit). In sommige gevallen wordt dit aangevuld met krachtvoer, vers fruit en/of noten, grit of insecten. Onze voorkeur gaat uit naar een monocomponente voeding, aangevuld met eventueel extra’s. Dit is echter niet voor alle vogelsoorten mogelijk, met name voor de kleine vogeltjes bestaat geen geschikte voeding. Let er bij het voeren van een zadenmix goed op, dat uw vogel niet selecteert. Door te selecteren, kunnen belangrijke onderdelen van de voeding blijven liggen en kan uw vogel een tekort krijgen aan vitaminen en/of mineralen.

Ziekte 

De meeste vogels zijn prooidieren. Dit betekent dat ze niet snel zullen laten zien dat ze ziek zijn. Tekenen, waaraan u kunt merken dat uw vogel mogelijk ziek is, zijn:

–          Bol zitten, afwezig gedrag, met halfgesloten ogen zitten

–          Rommelig of onregelmatig verenkleed, moeite met ruien

–          Verminderde eetlust

–          Moeite met ademen of duidelijk hoorbare ademhaling

–          Afwijkende ontlasting, bevuiling van de cloaca/het verenkleed met ontlasting

–          Gedragsveranderingen, bv agressie

–          Verminderde prestatie, slechte conditie

–          Plotseling stop in eiproductie of sterke vermindering

Als u een van de bovenstaande verschijnselen opmerkt, is het aan te raden contact op te nemen met de dierenarts.

Met uw vogel naar de dierenarts

Binnenkort heeft u een afspraak bij de dierenarts of gaat u een afspraak maken. Dit kan voor een algemene controle zijn, maar ook omdat u twijfelt aan de gezondheid van uw huisdier.

Vogels zijn stressgevoelige dieren en komen maar zelden buiten hun vertrouwde omgeving. Belangrijk dus om zoveel mogelijk stress en ongemakken te voorkomen door goede planning!

Wat neem ik mee

Uiteraard neemt u uw vogel mee naar de praktijk, maar waar kunt u nog meer aan denken?

Bij kleine vogels is het ’t makkelijkst om de vogel in zijn normale verblijf (de kooi) mee te nemen. Eventuele kooigenootjes mogen dan ook mee. Is het niet mogelijk de kooi mee te nemen, bijvoorbeeld vanwege de omvang, geen probleem!

Zorg dat u de vogel in een vervoersbakje/kooitje zet waar hij zich niet kan bezeren, maar vooral ook niet uit kan ontsnappen. Om stress te verminderen is het verstandig dit vervoersbakje te bedekken met een deken of iets anders om de vogel in rust te verplaatsen.

Neem indien mogelijk wat verse ontlasting mee, hier kan uw dierenarts heel veel informatie uit halen!

Wat moet ik weten

De meeste vogels zijn klein en meesters in het verstoppen van ziekteverschijnselen. Daarnaast zijn ze stressgevoelig en kunnen niet alle vogels even goed omgaan met het gehanteerd worden door een dierenarts. Omdat we vogels nu eenmaal niet zo uitgebreid kunnen onderzoeken als een hond of kat, zal het merendeel van de informatie van u moeten komen!

Wat het probleem is bij uw vogel, zal duidelijk zijn, dit is immers de reden dat u langskomt! Maar daarnaast vragen wij graag naar de leefomstandigheden thuis (huisvesting), de voeding en eventuele kooi- en huisgenootjes. Vanwege het vaak uitgebreide vraaggesprek, is het niet verstandig iemand in plaats van uzelf langs te sturen, veel informatie zal onbekend blijven!

Omdat vogels zo stressgevoelig zijn, zullen ze maar kort gehanteerd worden en zullen zo veel mogelijk handelingen in een keer gedaan worden. Ondanks deze voorzorg, moet gezegd worden dat een vogel ten gevolge van de stress en handelingen kan overlijden (zeker kleine vogeltjes). Des te meer reden om zoveel mogelijk rust te geven aan de vogel door een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen zonder te hanteren.

Let op:

Wij zijn niet gespecialiseerd in het behandelen van vogels. In sommige gevallen kan dit betekenen dat wij uw dier na beoordeling doorverwijzen naar een gespecialiseerde kliniek.

© Copyright Online Marketing Bureau iClicks 2024 | Privacyregelement | Cookie settings Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap