Lichaamstaal van de kat

De lichaamstaal van een kat

Katten communiceren met hun lichaam. Zij doen dat met hun ogen, oren, snorharen, staart en lichaam zelf. Wanneer u goed op uw kat let, kunt u zien in welke emotionele gemoedstoestand uw kat zich bevindt. Hierdoor leert u te begrijpen hoe uw kat zich voelt en zo zelfs zijn/haar gedrag te voorspellen. Dit vergroot het onderlinge vertrouwen tussen u en uw kat en helpt onaangename confrontaties met uw kat te voorkomen.

De gemoedstoestand van uw kat wordt geuit door een combinatie van lichamelijke uitdrukkingen van oren, ogen, snorharen, staart en lichaamshouding. Het is belangrijk te kijken naar het totaalbeeld, dus ook de context waarin de kat zich bevindt.

Hieronder staan  een aantal plaatjes, waarop u kunt zien hoe de stand van de oren, ogen en snorharen staan in verschillende gemoedstoestanden.

Bron: Gezichtsuitdrukkingen volgens Leyhausen.

De eerste rij geeft van links naar rechts aan hoe de stand van de oren, ogen en snorharen staan wanneer de kat agressief wordt. Het derde plaatje in deze rij geeft de toestand aan waarin de kat aanvallend agressief gedrag kan gaan vertonen.

De eerste rij van boven naar beneden geeft aan wanneer de kat in een angstige toestand raakt. Het eerste plaatje van de derde rij laat de gemoedstoestand van de kat zien, waarbij hij verdedigend agressief gedrag door angst kan gaan vertonen. Het laatste plaatje van de 3e rij is de gemoedstoestand van een kat waarbij angst-agressie wordt vertoont. In deze toestand vertoont een angstige kat aanvallend gedrag.

Hieronder volgen plaatjes van lichaamshoudingen van katten in verschillende gemoedstoestanden. De eerste rij van links naar rechts laat de houding van een agressief wordende kat zien. Het laatste plaatje toont de houding van een kat in agressieve gemoedstoestand, waarbij hij/zij aanvallende agressie in kan gaan zetten. De eerste rij  van boven naar benenden vertoont de lichaamshouding van een kat die in een angstige gemoedstoestand terecht komt, waarbij het derde plaatje een absolute bange kat laat zien. Het derde plaatje in de onderste rij laat een verdedigende agressieve houding van de kat zien. Deze katten vallen alleen aan als ze geen andere mogelijkheid zien.

                                  

Bron: Lichaamstaal volgens Leyhausen.

Aan onderstaande houdingen van de staart kunt u aflezen in wat voor een gemoedstoestand uw kat zich bevindt.

 

Bron: Afbeeldingen Cat Tail Speak.

 

Stress-signalen bij een kat

Katten zijn gevoelig voor stress. Wanneer zij in een onvoorspelbare en/of oncontroleerbare situatie terecht komen, kan de kat stress ervaren. Stress hoeft niet negatief te zijn. Wanneer de kat acute stress ervaart (bijvoorbeeld bij benadering van een hond) ontstaat er een lichamelijke reactie, wat de kat in staat stelt adequaat te reageren door bijvoorbeeld te vluchten.

Acute stress is een gezonde reactie. Maar wanneer stress gedurende een langere tijd aanhoudt, kunnen er wel problemen ontstaan. Chronische stress ontstaat wanneer het lichaam zich voortdurend in een staat van paraatheid bevindt en het lichaam niet meer in rusttoestand komt. Chronische stress veroorzaakt lichamelijke klachten als blaasontsteking, verminderde eetlust, ontstekingen t.g.v. niet goed werken van het afweersysteem, gedragsstoornissen etc..

Een kat met stress kan de volgende signalen laten zien:
–          Bek aflikken (stress-lik)
–          Tongelen (snel achter elkaar bek aflikken en slikken)
–          Pootje heffen
–          Rillingen over de rug
–          Hijgen
–          Overmatig wegkruipgedrag/verstoppen
–          Veel en langdurig aan vacht likken (wassen)  en bijten van de vacht
–          Waakzaamheid, alertheid
–          Slapen met half gesloten ogen (schijnslaap)
–          Passief worden (niet meer willen spelen, veel op één plek blijven liggen)
–          Sproeien in huis (markeergedrag verhogen)

Wanneer uw kat één of meer van deze bovenstaande stress-signalen laat zien (in een bepaalde frequentie of gedurende een langere tijd) dan is het belangrijk dat u uw kat te hulp schiet. Probeer de prikkel welke stress veroorzaakt te achterhalen en, indien mogelijk, te verhelpen of weg te nemen.

© Copyright Online Marketing Bureau iClicks 2024 | Privacyregelement | Cookie settings Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap