Puppy en kinderen

Kinderen en honden

Kinderen tot ongeveer 12 jaar staan lager in de rangorde dan de hond, ook zijn zij vaak niet in staat om zelfstandig met een hond om te gaan. Dit komt omdat ze de hondentaal meestal niet snappen en dit ook nog moeilijk uit te leggen is en omdat ze fysiek niet boven de hond staan. De hond zal het kind als ranglagere beschouwen en om die reden geen leiding van het kind accepteren. Als het “ranglagere” kind dan ook nog dingen doet die de hond niet accepteert, dan zal de hond het kind corrigeren. In eerste instantie zal de hond dit doen door te grommen of te snauwen, of door het kind omver te lopen. Maar werkt dit niet, dan zal de hond een zwaarder correctiemiddel gebruiken, namelijk bijten.

Maar hoe komen dan de meest fantastische vriendschappen tussen hond en kind tot stand? Als eerste, laat als volwassene de hond nooit alleen met je kind. De volwassene leert en begrijpt de hondentaal en legt dit weer uit aan het kind.

Tegelijkertijd moet de hond leren dat het kind iets positiefs is. Bijvoorbeeld: u gaat huiswerkopdrachten met uw kind doen, op dat moment geeft u de hond iets lekkers en praat vriendelijk tegen hem. U gaat de baby wassen en verschonen, op dat moment geeft u de hond iets lekkers en praat vriendelijk tegen hem. Al snel zal de hond beseffen dat de directe aanwezigheid van het kind/de baby hem/haar wat positiefs oplevert.

Bedenk dat onze taal vaak haaks staat op de hondentaal. Bijvoorbeeld: een kruipende baby gaat ineens staan. In de ogen van de hond betekent dit dat de baby hoger in de rangorde wil komen. Het gevolg kan zijn dat de hond het kind corrigeert voor dit gedrag, omdat dit in de ogen van de hond niet juist was. Om als volwassene hier zo goed mogelijk mee om te gaan, dienen wij zoveel mogelijk te weten te komen over de hondentaal.

Enkele regels die kinderen moeten leren in de omgang van honden:

 • Kies een ras dat past bij de gezinssituatie.
 • De hond niet benaderen als hij/zij slaapt, ook de hond heeft recht op rust. Een hond kan het kind corrigeren, als hij hem/haar uit de slaap houdt.
 • De hond altijd met rust laten wanneer hij/zij eet. Vertoont een hond agressie bij de voerbak, laat hem/haar dan apart eten en laat u door een deskundige begeleiden om dit gedrag af te leren.
 • Geen trekspelletjes met de hond doen, de hond zal altijd winnen en zijn/haar hogere positie in rang zal keer op keer bevestigd worden.
 • Het kind nooit op de hond laten zitten, liggen, hangen, enz. Ook niet even voor een leuke foto. Voor de hond is dit een dominantiehandeling, ook nu loopt u het risico dat de hond corrigeert.
 • Laat het kind niet in de mand liggen en de hond niet op het bed van het kind. Honden horen laag te slapen om hun lagere positie in het gezin te bevestigen.
 • Laat het kind nooit de hond recht in zijn/haar ogen aanstaren, dit is in hondentaal dreiggedrag.
 • Laat het kind en de hond nooit stoeien, de hond speelt met de tanden en gebruikt het spel o.a. voor het hoger komen in rangorde. En een spel kan uitdraaien op een serieus conflict, met bijten als gevolg.
 • Leer het kind dat hij/zij de hond roept en naar hem/haar toe laat komen en niet het kind naar de hond toe laten gaan. De ranglagere gaat naar de ranghogere.
 • Leer het kind geen vreemde honden zonder toestemming te aaien.
 • Het kind nooit een hond laten aaien die bijvoorbeeld vastzit bij een winkel.
 • Nooit een hond aaien door een openstaand autoraam, de hond zal de auto verdedigen.
 • Het kind niet straffen in bijzijn van de hond. De hond kan de roedelleider helpen bij het opvoeden van het kind.
© Copyright Online Marketing Bureau iClicks 2024 | Privacyregelement | Cookie settings Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap