Scheidingsleeftijd voor kittens

Scheidingsleeftijd voor kittens

Wat is de beste scheidingsleeftijd van een kitten?

Wanneer u een kitten gaat uitzoeken, raakt u al gauw hopeloos verliefd op het kleine hoopje wol, dat u als uw nieuwe aanwinst gaat beschouwen. U kunt niet wachten tot het kitten groot genoeg is om mee naar huis te nemen. Maar wat is nou de juiste leeftijd om een kitten van de moeder en  nestgenootjes te scheiden?

Het scheiden hangt af van een aantal factoren, zoals het zelfstandig kunnen eten, de opbouw van voldoende afweer en het ontwikkelen van voldoende sociale vaardigheden.

Vanaf een leeftijd van 4 ȧ 5 weken beginnen kittens vaste voeding te eten. De moeder stimuleert het kitten door prooien mee naar huis te nemen en laat het kitten minder vaak drinken. Dit speenproces, wat ongeveer op 7 ȧ 8 weken leeftijd voltooid is, is een belangrijk proces. In deze periode leert het kitten om te gaan met frustratie, omdat de moeder melk weigert te geven, terwijl het daarvoor wel melk kreeg. Een kitten dat het speenproces niet goed doorlopen heeft, heeft niet geleerd goed om te gaan met frustratie, waardoor het op latere leeftijd mogelijk eerder agressie zal vertonen.

Bij kittensis het afweersysteem in ontwikkeling. Zekrijgen van hun moeder afweerstoffen (maternale antilichamen) via de eerste melk tegen de belangrijkste ziektes, als de moeder goed geënt is. Vanaf een aantal weken leeftijd kan een kitten zelf afweer op gaan bouwen. De antilichamen van de moeder worden dan afgebroken, waardoor deze bescherming wegvalt. Het is dus van belang de kittens al te enten vanaf 8-9 weken leeftijd, om zo de eigen aanmaak van afweerstoffen te stimuleren. Het kan zijn dat een kitten dan nog een aantal antilichamen heeft, waardoor hij onvoldoende nieuwe antilichamen maakt na de vaccinatie. Daarom moeten de kittens op 12 weken nogmaals gevaccineerd worden.

Het socialisatieproces van een kitten bestaat uit 2 perioden: de primaire socialisatieperiode, welke loopt tussen de 3 weken tot 9 weken leeftijd. In deze gevoelige periode is het kitten nieuwsgierig, vertoont nauwelijks angst en heeft een groot aanpassingsvermogen. Het is een belangrijke periode waarin het kitten om leert  gaan met de mens, de nestgenootjes en andere diersoorten. In de 2e socialisatieperiode, de secundaire socialisatieperiode, die tussen de 9 en 16 weken leeftijd plaatsvindt, neemt het aanpassingsvermogen van het kitten af en vertoont het meer angst in nieuwe situaties.

Het is belangrijk dat het kitten voldoende sociale vaardigheden ontwikkelt. De moederpoes en de nestgenoten spelen hier een grote rol in. De moederpoes zal als grote voorbeeld gelden en de nestgenoten voeden elkaar op in het sociale spel, door elkaar tijdens het spel te  corrigeren. Kittens die dit op jonge leeftijd niet geleerd hebben, kunnen op latere leeftijd tijdens het spel met mens en dier bijt- en krabagressie vertonen. Voor ontwikkeling van sociaalgedrag is het dus van belang dat een kitten minimaal tot 9 weken en mogelijk tot 14 weken contact heeft met soortgenoten.

De socialisatie op mensen ligt tussen een leeftijd van 2 en 7 weken. In deze periode is het belangrijk om het kitten vaak en door veel en verschillende mensenhanden te laten gaan. Ook is het goed om het kitten in deze periode bloot te stellen aan huishoudelijke geluiden en andere diersoorten.

Een kitten, wat onvoldoende gestimuleerd is op het gebied van sociale ontwikkeling kan op latere leeftijd terughoudender zijn en meer stress ervaren. Wanneer er om een of andere reden, voldoende stimulatie ontbreekt, door bijvoorbeeld het overlijden van de moederpoes, geen nestgenoten, weinig mens- en diercontact, zou het verstandig zijn om het kitten vóór het eind van de gevoelige periode (9 weken leeftijd) naar een nieuwe eigenaar te laten gaan.

Hoewel een kitten op een leeftijd van 7 ȧ 8 weken zelfstandig kan eten, is de wettelijke minimum leeftijd van 7 weken geen goede scheidingsleeftijd. Wat wel een goede leeftijd is, hangt af van bovenstaande factoren. Het is daarom verstandig om bij de aanschaf te kijken wat het socialisatieproces van het kitten bij de betreffende fokker is geweest.

© Copyright Online Marketing Bureau iClicks 2024 | Privacyregelement | Cookie settings Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap