Gedrag Kat

Kattengedragstherapie

Katten zijn geliefde maatjes van de mens; ze zijn mysterieus en dat maakt ze interessant. Veel mensen wonen samen met één of meerdere katten. Het is, als eigenaar van een kat, goed om te weten dat katten, wat hun gedrag betreft, dicht bij de natuur staan. Dit kun je o.a. terug vinden in gedragingen als territoriaal gedrag (sproeien en krabben), jachtgedrag en prooi- en spelgedrag.

Het is belangrijk voor katten om dagelijks uiting te geven aan hun natuurlijke gedragingen. Kunnen zij dat om één of andere reden niet of hebben zij daar de gelegenheid niet voor, dan kunnen katten stress krijgen. Katten zijn stressgevoelige dieren. Het is belangrijk voor de kat om controle te hebben over zijn situatie of er op te kunnen reageren. Wanneer de behoefte van een kat door de eigenaar niet erkend wordt of de kat langdurig geen controle heeft over zijn leefomgeving door bv verbouwing, verhuizing, komst baby of nieuw huisdier etc. dan kan er probleemgedrag ontstaan. Dit probleemgedrag kan zich uiten door het vertonen van onzindelijkheid, krabben aan meubels, agressie, angst, vernielen van spullen, maar ook gedragingen als overmatig lik- en poetsgedrag.

Probleemgedrag kan de relatie tussen eigenaar en een huisdier verstoren en een reden zijn om afstand te doen van het dier of het dier zelfs te laten inslapen. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van probleemgedrag. Gelukkig is het overgrote deel van probleemgedrag op te lossen door praktische adviezen te geven, maar in sommige gevallen is deskundig begeleiding nodig om het ongewenste gedrag aan te pakken.

Gedragstherapie, wat kan ik verwachten?

Om een probleemgedrag te kunnen oplossen is het belangrijk om te achterhalen wat de motivatie van de kat is om het probleemgedrag  te vertonen. Wanneer er bij uw kat onzindelijkheid of agressie aan de orde is, is het verstandig eerst te onderzoeken of deze gedragsproblemen geen lichamelijke oorzaak hebben. Een kat die bijvoorbeeld nooit naast de kattenbak heeft geplast en dit plotseling gaat doen, kan lichamelijk klachten als een blaasontsteking, blaasgruis etc. hebben.

Daarom vragen wij u altijd bij onzindelijkheid (zowel bij urine als ontlasting) een  urine- of ontlastingsonderzoek te laten doen en de kat te laten onderzoeken door de dierenarts. Wanneer uitgesloten is dat de klachten lichamelijk zijn, dan kijken wij verder naar het gedrag van de kat. Dit geldt ook voor het gedragsprobleem agressie. Heeft u uw kat altijd zonder problemen kunnen aaien of oppakken, maar reageert uw kat de laatste tijd met slaan of krabben, komt u dan eerst op consult bij de dierenarts voor een lichamelijk onderzoek.

Gedragsproblemen als onzindelijkheid, agressie en angst zijn complexe problemen. Deze zijn vaak niet per telefoon op te lossen, hiervoor is meer onderzoek nodig.  Bij deze gedragingen is het heel belangrijk om de directe prikkel die tot angst, agressie of onzindelijkheid leidt, te achterhalen. Het is best moeilijk voor een eigenaar na te gaan waarvoor de kat angstig is of waarom hij/zij agressie vertoont. Voor deze gedragsproblemen is dan ook een bezoek aan huis door mij, als gedragstherapeute, noodzakelijk. Door middel van het stellen van vragen,, observatie en verkenning van de leefomgeving van uw kat, kan ik tot een diagnose komen. Hierop zal ik vervolgens mijn therapiemethoden toepassen. Het is goed te weten, dat het in veel gevallen moeilijk te zeggen is hoe lang een therapietraject gaat duren. Dit is  afhankelijk van de inzet van de eigenaar, de motivatie van de kat en hoe lang het probleemgedrag zich al voordoet. Gedragsadvies wordt op maat gegeven. Wat voor de ene kat werkt kan voor de andere kat averechts werken.

 

Een volledig gedragsconsult, wat houdt dit in:

– Eerst hebben wij telefonisch contact nadat u door de dierenarts doorverwezen bent of nadat u zelf contact met mij hebt opgenomen.
– Ik stuur u per mail een vragenlijst om mij voortijdig voor te bereiden op het gedragsprobleem
– Ik kom bij u op huisbezoek. Dit consult zal ongeveer 2 uur duren.
– Ik stel een diagnose en maak een behandelplan op maat.
– Dit verslag, incl. oorzaak, advies en therapiemethoden, stuur ik u per mail toe.
– Met de therapiemethoden gaat u thuis met uw kat aan de slag.
– U heeft recht op 2 maanden nazorg in de vorm van telefonisch overleg of aanvullende adviezen waar nodig.

De kosten voor dit volledige gedragsconsult bedragen EUR 190,00 incl. BTW, excl. reiskosten  (0,28/km) en parkeerkosten (indien nodig).

Telefonisch consult:

Voor (het voorkomen van) eenvoudige gedragsproblemen kan telefonisch advies gegeven worden. Denk hierbij aan adviezen voor wat u kunt doen bij verhuizing of komst van een baby of bijvoorbeeld opvoedadviezen van uw nieuwe kitten, krabben aan uw meubels etc. Tijdens dit telefonisch consult worden gerichte vragen gesteld en adviezen gegeven die passen bij uw persoonlijke situatie.

De duur van dit consult is maximaal een half uur en kost EUR 33,95 incl. BTW. Op dit consult volgt geen nazorg zoals bij een uitgebreid consult. Indien tijdens het telefonisch consult blijkt dat er een huisbezoek moet plaatsvinden, vervallen de kosten van het telefonisch consult. 

Heeft u een eenvoudige vraag over kattengedrag, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze praktijk.  De assistentes zullen uw vraag kosteloos beantwoorden en u advies geven over hoe u het gedragsprobleem het beste kunt aanpakken. Indien uw hulpvraag complex is, zullen zij u doorverwijzen naar mij voor een telefonische consult of een uitgebreid consult aan huis. Mijn telefonische spreekuren houd ik op de maandagochtend van 09:00 tot 11:30 of op de donderdagmiddag van 13:00 uur tot 15:30 uur.

Hartelijke groet,

Marjan, Gedragstherapeute Kat

 

Een gedragsprobleem van uw kat?          

Wacht er niet te lang mee! 

Hoe eerder u erbij bent, hoe beter het resultaat

 

 

 

Lees meer over kattengedrag:

© Copyright Online Marketing Bureau iClicks 2024 | Privacyregelement | Cookie settings Algemene voorwaarden | Contact | Sitemap